Wij zijn
Wijkcentrum Angelslo
Verbinden & Verrijken
Wijkcentrum Angelslo is ontstaan uit de fusie van de twee wijkcentra De Cluft & De Marke. In de basis van deze fusie staan de woorden Verbinden & Verrijken centraal.
Het ontwikkelen en duurzaam onderhouden van een laagdrempelige,
sociaal verbindende voorziening, waar wijkbewoners met verschillende achtergronden elkaar op aangename wijze kunnen ontmoeten.
Ons wijkcentrum moet het kloppend hart zijn van Angelslo, waar mensen uit allerlei culturen, jong en oud en met diverse achtergronden, elkaar ontmoeten. We willen een wijkcentrum zijn dat dichtbij de mensen staat, dat verbindt en bijdraagt aan een prettige leefomgeving. In een samenleving die zich kenmerkt door zelfredzaamheid, lossere sociale contacten, toenemende eenzaamheid onder ouderen en bevolkingsgroepen die van elkaar dreigen te vervreemden, willen wij een sociaal/cultureel anker zijn voor alle buurtbewoners in de wijk Angelslo. Daarbij staan de volgende drie begrippen centraal:
Onze visie

Laagdrempelig

Hiermee bedoelen we dat in principe iedereen welkom is. We streven er naar dat het wijkcentrum als een “thuis” wordt ervaren. Een goede sfeer in een veilige omgeving waar gastvrijheid en betrokkenheid kernwaarden zijn.

Thuisgevoel

We willen dat wijkbewoners zich thuis voelen in ons wijkcentrum en dat ze betrokken worden bij planvorming aangaande de wijk Angelslo. Wijkbewoners worden uitgenodigd om mee te denken en mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn. Eigenaarschap vergroot betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dat komt de leefbaarheid ten goede.
w

Ontmoeting & Verbinding

Sociale cohesie in een wijk of dorp is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Het is een bekend gegeven dat eenzaamheid toeneemt. Door activiteiten op sociaal en cultureel gebied te initiëren en te faciliteren willen we bijdragen aan meer verbinding tussen mensen.
Een top team
Gepassioneerde vrijwilligers uit het hart van de samenleving…
Ons team bestaat uit een groep gepassioneerde vrijwilligers die midden in het hart van de samenleving staat. Onder leiding van Egbert Veenker staan ze dagelijks voor u klaar in het wijkcentrum.

Het AVG beleid

Hoe gaan wij om met uw gegevens? U leest het in ons AVG Beleid.

Wat doen wij?

Wijkcentrum Angelslo  biedt huisvesting aan diverse organisaties & verenigingen. hieronder ziet u er een aantal. kijk ook rustig op de website van desbetreffende organisaties voor meer info .

Over ons

door okt 3, 2018